Denne - Daily - Täglich - Naponta 11.00 - 23.00
drinking in Prasna Basta

Menu Menu
Wine card Vínny lístok
Prasna history Prašná história
Basta photogallery Bašta fotogaléria
Music Sentimental Hudba Sentimental
Contact Kontakt

 

 

 

 

Live in Kut!

 

 

 

.

Hudba Požoň sentimentál

Požoň sentimentál
Malomestský komorný orchester
Založený 1993
www.pozon.sk
E-mail: info@pozon.sk
Ľubomír Burgr - husle
Boris Lenko - akordeón
Marek Piaček - flauta
Peter Zagar - klavír

Niet azda na svete miesta zvláštnejšieho ako Bratislava. Na malej ploche sa tu miesia rôzne kultúry, jazyky, história s módou, spiritualita s ľudovosťou. Nesie rysy provinčného malomesta i svetového veľkomesta. Mladý súbor Požoň sentimentál (Požoň - Pozsony, pôvodný maďarský názov Bratislavy) vychádza z tradície bizarnosti svojho mesta, ktorú rozvíja do svojráznej poetiky, spájajúc poklesnuté žánre s kultivovanou rafinovanosťou. Nadväzuje na tradíciu kaviarenských a pouličných kapiel videnú však cez prizmu skúseností Novej hudby. Základnou charakteristikou súboru je radostné muzicírovanie a "nevyberavý" výber repertoáru, ktorý siaha od historických diel spätých s Bratislavou cez vlastnú tvorbu až k recyklácii najprofánnejších hitov a melódií z televíznych seriálov.
Jaroslav Šťastný
 
Viac informácií:
http://www.pozon.sk

Tiež u nás hrávajú:
The Dusty Fort Band
Juraj Kalázs Trio
design rgb